Zadnje pretraživano

UVJETI PRODAJE

Opće odredbe uvjeta prodaje

Nositelj svih prava na internet stranici www.ronis.hr je trgovačko društvo Ronis d.o.o. (dalje u tekstu: Ronis). Ronis putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Web trgovine Ronis (dalje u tekstu: Ronis). Korištenjem usluge Ronis i svih pridruženih stranica i servisa na www.ronis.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Web trgovine Ronis te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web trgovine Ronis, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.Pružatelj usluge internet prodaje putem Web trgovine Ronis je Ronis d.o.o., Josipa Kozarca 1/A, 40000 Čakovec, Hrvatska (Croatia). Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama. Ronis pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Ronis pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Web trgovine Ronis u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Ronis pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web trgovine Ronis u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.
Korištenje usluga Web trgovine Ronis odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Ronisa od strane djece ili osoba mlađih od 16 godina nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Ronis ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.
Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamjenom za liječničku ili nutricionističku terapiju. Ronis se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.ronis.hr. Ronis zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

Napomena: Slike proizvoda na Web trgovini Ronisu su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici www.ronis.hr ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove. Ronis će nastojati na Web stranicama www.ronis.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

Uvjeti prodaje za ugovore sklopljene izvan poslovnih prostorija i ugovore sklopljene na daljinu

 • tu spadaju narudžbe obavljene putem Web trgovine Ronis, telefona, telefaxa ili pismeno uz odabranu dostavu na adresu kupca.
 • tu ne spadaju narudžbe obavljene putem Web trgovine Ronis, telefona, telefaxa ili pismeno uz odabrano preuzimanje naručene robe u poslovnicama Ronisa, ili ako je kupac naknadno odlučio robu preuzeti u poslovnici Ronisa. U tim slučajevima se ne radi o Ugovoru sklopljenom izvan poslovnih prostorija i ugovorom sklopljene na daljinu, jer se kupac prije obavljene kupnje može jasno uvjeriti u glavna obilježja robe ili usluge i po želji odustati od konačne kupnje, tj. sklapanja ugovora. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik preuzme račun i robu.

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji sklopljenih izvan poslovnih prostorija i ugovore sklopljene na daljinu

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Ronisa za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je isti zahtjeva sklapanje Ugovor između korisnika i Ronis, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Web trgovine Ronis uz plaćanje odgovarajuće naknade - cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik preuzme račun i robu. Ukoliko kupac preuzimanje naručene robe obavi u fizičkim poslovnicama Ronisa, u tom slučaju se ne radi o Ugovoru sklopljenom izvan poslovnih prostorija i ugovorom sklopljene na daljinu, jer se kupac prije obavljene kupnje može jasno uvjeriti u glavna obilježja robe ili usluge i po želji odustati od konačne kupnje, tj. sklapanja ugovora. Prehodno obavljena narudžba ga ne obvezuje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik preuzme račun i robu.
Kupac je pokazao namjeru da sklopi ugovor o kupoprodaji:
• odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Ronisa,
• odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Ronisa,
• odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem telefonskih linija poslovnica Ronisa

Ugovor stupa na snagu i obavezuje u trenutku kada Ronis potvrdi raspoloživost i cijenu robe i ovisno o načinu plaćanja autorizira plaćanje karticom, pošalje službenu obezujuću ponudu za plaćanje virmanom ili pošalje kupcu račun i obavijest o vremenu slanja pošiljke. Ugovor ne stupa na snagu samom obavljenom narudžbom i primitkom automatizirane poruke o obavljenu iste od strane sustava Web trgovin Ronis sustava, jer u trenutku obavljene narudžbe roba može promjeniti raspoloživost, cijenu ili specifikacije. Tek službena obvezujuća ponuda ili izdavanje računa potvrđuje cijenu i raspoloživost robe.

Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.
Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.
Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: ronis@ronis.hr ili na telefonski broj +385 40 396 039 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj +385 40 396 039 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

 • U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
 • Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
 • Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Ronis zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
 • Ukoliko kupac odabere preuzimanje robe u poslovnici Ronisa, Ugovor i stupa na snagu po preuzimanju i plaćanju robe uz izdavanje računa fizički. Ukoliko kupac za preuzimanje robe i računa odabere jednu od Ronis poslovnica, onda se ne radi o ugovoru sklopljenom izvan poslovnih prostorija ili ugovoru sklopljenom na daljinu.
 • Ukoliko kupac odabere dostavu robe kurirskom službom, ugovor stupa na snagu u trenutku kada djelatnici Ronisa kupcu dostave račun e-mailom, faksom ili poštom. U tom slučaju to se smatra ugovorom sklopljenom izvan poslovnih prostorija ili ugovorom sklopljenom na daljinu.
 • Nakon obavljene narudžbe (iskazane namjere korisnika da sklopi Ugovor), korisniku će biti dostavljena Potvrda o primitku narudžbe, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (ovo će biti dostavljeno putem putem linka ukoliko se Potvrda o obavljenoj narudžbi dostavlja e-mailom ili pismeno u odvojenom dokumentu ukoliko se Potvrda o obavljenoj narudžbi dostavlja klasičnom poštom ili telefaxom).

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Ronis o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Ronis d.o.o., Josipa Kozarca 1/A, 40000 Čakovec, Hrvatska), telefaksom na +385 40 396 537 ili elektroničkom poštom na ronis@ronis.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
- ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
- ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te
- ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na linku: https://www.ronis.hr/obrazac-za-povrat-ronis.pdf korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Ronis u roku od 1 radni dan dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Ronis, odnosno Ronis zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka kojaje ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Ronis može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.
Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Ronis d.o.o., Josipa Kozarca 1/A, 40000 Čakovec, Hrvatska, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Ronis, odnosno Ronisu, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam.Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 040 396 039 ili se javi na ronis@ronis.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.
Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Ronisu iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Ronis o jednostranom raskidu Ugovora.

Uvjeti jednostranog raskida ugovora o prodaji za ugovore sklopljene unutar fizičke poslovnice Ronis

Tu spada roba kupljena direktno u poslovnicama Ronisa uz fizičko prisustvo kupca, tj. narudžbe obavljene putem Web trgovine Ronis, telefona, telefaxa ili pismeno uz odabrano preuzimanje naručene robe u poslovnicama Ronisa, ili ako je kupac naknadno odlučio robu preuzeti u poslovnici Ronisa. U tim slučajevima se ne radi o Ugovoru sklopljenom izvan poslovnih prostorija i ugovorom sklopljene na daljinu, jer se kupac prije obavljene kupnje može jasno uvjeriti u glavna obilježja robe ili usluge i po želji odustati od konačne kupnje, tj. sklapanja ugovora. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik preuzme račun i robu.

 • U slučaju kada je trgovac u potpunosti ispunio ugovor, a kupac želi robu vratiti iz osobnih razloga, trgovac nudi mogućnost povrata robe u roku od 14 dana nakon preuzimanja pod uvjetima:
  Ako kupac vraća neraspakirani proizvod u originalnoj ambalaži kupac snosi troškove povrata robe, a prodavatelj će mu vratiti čitavu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod, bez umanjenja
 • Ako kupac vraća raspakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalažu kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 15%.
 • Ako kupac vraća korišteni proizvod s originalnom ambalažom kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 25%.
 • Ako kupac vraća fizički oštećen proizvod, s nedostacima koji ne podlježu popravkom po jamstvom (kao kvar usljed prevelikog napona, kratkog spoja, vlage ili fizičko oštećenje i ogrebotine) ili proizvod sa znatno oštećenom ambalažom, trgovac ima pravo odbiti povrat proizvoda ili ponuditi povrat uz umanjenje iznosa po procjeni trgovca. Isto vrijedi ako je kupac vratio proizvod bez izdanog jamstvenog lista, uputa i druge prateće dokumentacije koja dolazi u ambalaži
 • Ako je kupac naručio proizvod koji je naručen isključivo za njega ili po traženim specifikacijama, onda nema mogućnosti povrata proizvoda.
 • Prodavatelj određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon što mu ga kupac vrati, a kupac ima pravo tražiti dokumentaciju temeljem koje je proizvod kategoriziran (fotografija i zapisnik o stanju zaprimljenog proizvoda)
 • U slučaju da kupac naruči robu i odbije je primiti, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.
 • U slučaju povrata proizvoda, povrat novca izvršit će se nakon što je roba zaprimljena od strane trgovca, a najkasnije u roku od 30 dana od odobrenja povrata sredstava.
 • Pravo na odustajanje od kupnje ne primjenjuje se, među ostalim, na sljedeće:
  - pokvarljivu robu
  - robu u zaštitnom pakiranju koja se ne može ponovno zapakirati bez vidljivog oštećenja ambalaže nakon što se otvori
  - zrakoplovne karte i karte za vlak, ulaznice za koncerte, hotelske rezervacije, rezervacije najma vozila i ugostiteljske usluge za određene datume
 • Ako ste na internetu kupili digitalni sadržaj kao što je glazba ili videozapis, ne možete odustati od kupnje nakon što započne preuzimanje ili prijenos (streaming) ako ste prije toga pristali na gubitak prava na odustajanje po započinjanju izvedbe.

Dostava i uvjeti dostave
• trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
• trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda
• trošak dostave na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 29 kn bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca
• za iznos narudžbe iznad 700,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi Ronis
• rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 7 radna dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom
• u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike
• dostava se vrši do prve prepreke za ručnog paletara. Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi proizvode do kata na kojem se nalazi kupac, već do ulaza u zgradu. Ukoliko je potrebna dostava na više katove zgrada moguće je dogovoriti Premium dostavu za koju nas kontaktirajte na e-mail webshop@ronis.hr.

Način i postupak plaćanja

Načini plaćanja online narudžbi

Gotovinom
Pouzećem iskazanu cijenu plaćate dostavljaču pouzećem po primitku robe, nema dodatnih troškova

Uplatom
Internet bankarstvom ili uplatnicom zatražite ponudu po kojoj vršite uplatu virmanom, općom uplatnicom ili internet bankarstvom, po primitku uplate isporučujemo robu.

Karticama on-line odjednom: Mastercard, Visa, Visa Premium


  Maestro Diners ZABA

Kartični sigurnosni programi:

 

Karticama on-line na rate:
Diners do 12 rata (do 24 ili 36 rata na određene artikle)
Visa/Mastercard/Maestro sve banke jednokratno
PBZ Visa i Maestro do 12 rata (do 24 ili 36 rata na određene artikle,
MasterCard max do 12 rata)
PBZ Visa Premium do 24 rate
Erste Maestro/Visa/Mastercard do 12 rata
Zaba MasterCard/Visa do 12 rata

Plaćanje u poslovnicama

Gotovinom: u hrvatskim kunama (HRK)

Karticama odjednom:
MasterCard, Maestro, Cirrus, Diners, Visa, Visa Premium, JCB international

Karticama na rate bez kamata:
ERSTE Diners do 12 rata (do 24 ili 36 rata za odabrane artikle)
ERSTE Visa i Maestro do 6 rata PBZ Visa Premium do 12 rata (do 24 rate za odabrane artikle)
PBZ Visa i Maestro do 12 rata (do 24 rate za odabrane artikle)
ZABA Mastercard, Visa i Maestro do 12 rata
ZABA Mastercard, Visa do 24 rate (za odabrane artikle)
RBA Visa i Mastercard do 12 rata

Potrošački krediti uz kamate:
RBA Maestro, MasterCard, Visa i Cirrus od 7 do 36 rata
ERSTE Diners Club do 60 rata
PBZ premium Visa kartice od 36-60 rata

Uvjeti plaćanja

Kreditna kartica će biti terećena u valuti prikazanoj na ponudi/predračunu te izdanom računu. Vaši osobni podaci, kao i podaci o vašoj kreditnoj kartici, u potpunosti su zaštićeni. Prijenos podataka odvija se preko sigurnosnog servera.

Povrat (Refund) iznosa na kreditnu karticu se izvršava pod sljedećim uvjetima:

Povrat se može zatražiti u roku od 14 dana od kupnje, ako se ispune uvjeti navedeni u Uvjetima prodaje na linku - https://www.ronis.hr/uvjeti-prodaje/2/page/. Povrat će biti proveden na isti način kao što je transakcija izvršena. U slučaju da nije moguće teretiti kreditnu karticu, zadržavamo pravo otkaza narudžbe ili da kupcu ponudimo alternativni način plaćanja. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, molimo kontaktirajte nas na email ronis@ronis.hr 

Prodajno mjesto – Ronis

Sjedište: Josipa Kozarca 1/A. Čakovec, OIB: 21720748086, T: +385 40 396 536, F: +385 40 396 537, E-mail: webshop@ronis.hr. Više detalja o Ronis d.o.o. možete vidjeti na https://www.ronis.hr/o-nama/3/page/

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Ronis prikuplja samo nužne, osnovne osobne podatke kupaca koji su neophodni za ispunjenje poslovnih obveza. Prikupljeni osobni podaci strogo se čuvaju, koriste se samo u svrhe za koje su prikupljeni te je pristup istima omogućen samo ovlaštenim zaposlenicima. Svi djelatnici Ronisa i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Izjava o korištenju WSPay-a

Ronis d.o.o. koristi WSPay sustav za online plaćanja.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osigurava siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biti će izvršena u Hrvatskim kunama. Iznos koji će se naplatiti se dobiva kroz konverziju cijene u Eurima u hrvatske kune prema važećem tečaju Hrvatske narodne banke. Prilikom terećenja vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u lokalnu valutu prema tečaju kartičnih kuća. Kao rezultat postoji mogućnost blage razlike od originalne cijene navedene na našim web stranicama.

Izjava o zaštiti prijenosa osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679-Uredba te provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka. WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka. Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima. WSPay osobne podatke ne obrađuje niti koristi osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate. WSPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom. 

Cijene

Istaknute cijene u našim dućanima (Čakovec, Zagreb) mogu se razlikovati od ovih istaknutih na webshopu, zbog sasvim različitih sustava poslovanja i formiranja cijena. No uvijek u poslovnici možete zatražiti onu nižu cijenu, što ćemo odobriti prema mogućnosti.

Reklamacije i prigovori
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Ronisu, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak. Kupac je dužan pregledati isporučeni paket i evidentirati oštećenja ambalaže i/ili naručenih artikala u roku od 24 sata nakon preuzete pošiljke te oštećenja prijaviti na e-mail adresu webshop@ronis.hr
Kupac je dužan prilikom primitka pošiljka provjeriti da li je s istom dobio pripadajući jamstveni list. Ukoliko kupac u roku od 7 dana po primitku pošiljke ne prigovori da nije dobio jamsteni list, smatra se da vezano za to nema prigovora i da je isti primio s pošiljkom.
Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:
na broj telefona: +385 40 396 039
• na e-mail adresu: ronis@ronis.hr
• na adresu: Ronis d.o.o., Josipa Kozarca 1/A, 40000 Čakovec, Hrvatska

Opravdanost reklamacije i dijagnostiku kvara provodi ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu. U slučaju da ovlašteni servis donese zaključak da kvar/nedostatak ne ulazi pod jamstvo (fizičko oštećenje, nepropisna upotreba, strujni udar..), kupac se može odlučiti na plaćanje popravka ili na primanje proizvoda u istom stanju natrag. U slučaju opravdane reklamacije provodi se reklamacijski postupak prema jamstvenim uvjetima opisanim u jamstvenom listu. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac šalje robu uz obavezno priloženi jamstveni list i račun, na trošak Ronisa kurirskom službom Overseas ili CityEx. Ukoliko to nije u mogućnosti, dužan je obavjestiti Ronis o tome kako bi dogovorili prihvatljiv i siguran način slanja robe na reklamaciju. Ronis vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.
U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Ronis, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

Obavještavamo Vas da ste u skladu s EU Uredbom br. 524/2013, ovlašteni riješiti Vaš potrošački spor izvan-sudskim putem, odnosno putem platforme za online alternativno rješavanje sporova, dostupne na Internet adresi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR, a u skladu s Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih  sporova  (NN  121/16,  32/19)  putem  jednog  od  sljedećih  tijela  za  alternativno  rješavanje potrošačkih sporova: 
 
1.  Centar  za  mirenje  pri  Hrvatskoj  gospodarskoj  komori,  Zagreb,  Rooseveltov  trg  2, web adresa: http://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-mirenju
2.  Sud  časti  pri  Hrvatskoj  gospodarskoj  komori,  Zagreb,  Rooseveltov  trg  2,  web adresa: http://www.hgk.hr/sud-casti-pri-hgk/o-sudu-casti. 

Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis

Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.
U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.
Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i RONIS d.o.o., u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke. Isti se primjenjuju neovisno i Jamstvenom listu i jamstvenim uvjetima.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.

Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Materijalni nedostaci postoje:

 1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 4. kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 6. ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 7. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

Proizvođač, u smislu odgovornosti za materijalne nedostatke i jamstva za ispravnost prodane stvari, je proizvođač stvari, uvoznik stvari i svaka druga osoba koja se predstavlja kao proizvođač stavljanjem svojega imena ili naziva, žiga ili druge oznake na stvar.

Zaštita podataka pri kupnji

Ronis se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika trgovine Ronis te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Ronis može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Ronisu.
Ronis će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Ronisa. Ronis prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web trgovine Ronis bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.
Ronis prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Ronis će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Web trgovine Ronis od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Ronis će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.
Ronis ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Ronis za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Komunikacija Ronisa s korisnicima

Registracijom dajete suglasnost da vas Ronis u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

Komentari i prijedlozi 
 
Vaši su komentari i prijedlozi uvijek dobro došli. Molimo šaljite nam ih na email adresu ronis@ronis.hr, svi će biti pažljivo razmotreni, a na iste očekujte naš odogvor u najkraćem roku.


 • ČK Galerija sjever
 • Svetojelenska cesta 25, Čakovec
 • +385 40 396 039
 • ronis.ck@ronis.hr
 • Radno vrijeme:
 • Radnim danom i subotom od 9 do 21 Nedjeljom od 9 do 13 sati
 • ZG Velesajam
 • Avenija Dubrovnik 15A, Zagreb
 • +385 1 6620 705
 • ronis.zg@ronis.hr
 • Radno vrijeme:
 • Radnim danom od 9 do 19 sati Subotom od 9 do 14 sati
 ZG Velesajam
 • Webshop
 • Svetojelenska cesta 25, Čakovec
 • +385 40 396 536
 • webshop@ronis.hr
 • Radno vrijeme:
 • Radnim danom od 8 do 16 sati
Webshop
VSC Pro+ Online Trgovina   Web Trgovina