Pravila nagradne igre

 • Pravila nagradnog natječaja:
  NAGRADNA IGRA 20 ZA 20

  Članak 1:
  ORGANIZATOR
  Nagradni natječaj priređuje i organizira: Ronis d.o.o., Josipa Kozarca 1/A,
  OIB: 21720748086

  Članak 2:
  TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
  Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni
  natječaj traje od 27.9. – 13.10.2017. 11:009 sati, a odnosi se na cijelo područje
  Republike Hrvatske.

  Članak 3:
  PODRUČJE PROMOCIJE
  Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici organizatora.

  Članak 4:
  FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
  Nagrada za svako sljedeće izvlačenje će biti objavljena uz ime dobitnika trenutnog izvlačenja.
  Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.

  Članak 5:
  PRAVO SUDJELOVANJA
  Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s
  prebivalištem u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži
  Facebook (link: www.facebook.com), osim članova Organizatora kao i članova
  njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

  Članak 6:
  KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
  Za sudjelovanje u natječaju potrebno je potrebno je otići na stranicu: http://www.subscribepage.com/nagradna-igra-ronis i slijediti upute za ispravnu prijavu.

  Članak 7:
  ODABIR DOBITNIKA
  Dobitnik će biti odabran od strane Organizatora nasumično, koristeći aplikaciju za nasumičan odabir The Hat.

  Članak 8:
  KAKO PREUZETI NAGRADU
  Dobitnik nagrade biti će obaviješten na službenoj Facebook stranici te ju može preuzeti u jednoj od poslovnica.

  Članak 9:
  SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
  Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u
  većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim
  Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom
  natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

  Članak 10:
  PUBLICITET
  Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako
  postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i slika mogu od strane
  Organizatora objaviti i koristiti bez naknade.

  Članak 11:
  OBJAVA DOBITNIKA
  Ime dobitnika nagrade biti će objavljeno 13.10.2017. godine iza 14:00 sati.

  Članak 12:
  MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI
  Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa
  zakonom.

  Članak 13:
  POREZI
  Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s
  nagradama.

  Članak 14:
  U SLUČAJU SPORA
  U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja
  nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

  Članak 15:
  MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
  Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje
  Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili
  izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene
  Facebook stranice.

  Članak 16:
  IZMJENE PRAVILA
  Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja.

  Članak 17:
  NAPOMENA
  Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook
  ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe
  potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Ronis d.o.o., a ne
  Facebook-u. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg
  sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost
  kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja
  objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat
  ćemo da su ga objavili svojevoljno te Ronis d.o.o. ne snosi odgovornost
  za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo
  kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav
  sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, tekstualne
  poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna
  ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja
  daju našoj tvrtci dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u
  marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih
  materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.